"EME"
Saturday, 17.11.2018, 17:10
Welcome Guest | RSS

ECONOMY MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP Collected papers
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Main Archive of the JournalRegistrationLogin
Site menu
Section categories
Articles № 25 (II) / 2013 [33]
Articles № 25 (I) / 2013 [28]
Articles № 24 (ІI) / 2012 [25]
Articles № 24 (І) / 2012 [38]
Articles № 23 (ІІ) / 2011 [39]
Articles № 23 (І) / 2011 [38]
Articles № 22 (ІI) / 2010 [30]
Articles № 22 (І) / 2010 [27]
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » Articles » Articles № 25 (II) / 2013

Shekhovtsova K.V. INSTRUMENTS OF RESEARCH OF REACTION OF ENTERPRISE ARE ON AVALANCHE-TYPE PROCESSES

Shekhovtsova K. V.

 

INSTRUMENTS OF RESEARCH OF REACTION OF ENTERPRISE ARE ON AVALANCHE-TYPE PROCESSES

 

Introduction. The successful functioning of enterprises in modern conditions is determined by a number of factors which include the anticipatory management designed to proceed from objective reality, to provide an adequate response to external changes. In such circumstances, timely information about the possibility of a certain kind, its threat to the enterprise becomes the determining factor, a prerequisite for timely response entity to such threats. Aims and Objectives: Development and ground of tool of researches of reaction of enterprise on avalanche-type processes. Methods: abstractly-logical method, sociological and monographic method. Results: Development of questionnaire to estimate an influence of avalanche-type processes on activity of an enterprise. Conclusions: The developed questionnaire allows determining the reaction on quick avalanche-type processes. The prospects of further research are forming of classifications of enterprise’s reactions on avalanche-type processes.

Key words: enterprise, avalanche-type process, questionnaire, reaction of enterprise, external environment.

 

References

1.     Bridges W. Upravleniye kompaniyey v period strukturnykh izmeneniy [Management of the company during the period of structural change]. Moscow: Williams Publ., 2007, 208 p.

2.     Danich V.N. Bystryye protsessy v ekonomike. Modeli valyutnoy paniki [Fast processes in the economy. Models of currency panic]. Biznes-Inform, 1999, no. 19-20, pp. 80.

3.     Danich V.N. Identifikatsiya bystrykh protsessov. Metody i modeli [Identification of fast processes. Methods and models]. Moscow: Art-Biznes-Tsentr, 1999, 229 p.

4.     Danich V.N. Issledovaniye dinamiki bystrykh ekonomicheskikh i sotsialnykh protsessov (na primere valyutnykh panic) [Investigation of the dynamics of rapid economic and social processes (for example, currency panics)]. Vestnik VNU, 2004, no. 4 (74), pp. 198–207.

5.     Danich V.N. Modeli massovykh panik s formirovaniyem i poterey immuniteta [Models of mass panic with the formation and loss of immunity] Kompiuterne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii v nautsi, ekonomitsi ta osviti: Zb. nauk. prats [Computer modeling and information technologies in science, economics and education: Collected papers]. Cherkasy: Brama ІSUEP, 2003, pp. 31-34.

6.     Danich V.N. Modelirovaniye bystrykh sotsialno-ekonomicheskikh protsessov [Modeling of rapid socio-economic processes]. Lugansk: VNU im. V. Dalya, 2004, 304 p.

7.     Danich V.N., Reva A.V. Modeli paniki v sotsiume, differentsirovannom po vospriimchivosti subyektov [Models panic in society, differentiated according to the susceptibility of subjects]. Ekonomicheckiye problemy i perspektivy stabilizatsii ekonomiki Ukrainy: Sb. nauch. tr. [Economic problems and prospects of stabilizing the economy of Ukraine: Collected papers]. Donetsk, 2002, no. 2, pp. 130-137.

8.     Kolosov A. N. Adaptivnaya organizatsiya deyatelnosti predpriyatiya [Adaptive organization of business]. Lugansk: VNU im. V. Dalya, 2008, 440 p.

9.      Kleyner G.B., Tambovtsev V.L. Predpriyatiye v nestabilnoy rynochnoy srede: riski, strategii, bezopasnost [The company in a volatile market environment: risks, strategies, safety]. Moscow: Ekonomika, 1997, 286 p.

10.  Maksimtsov M.M., Ignatyev A.V. Issledovaniye sistemy upravleniya [Investigation Management System]. Moscow: YuNITI-DANA, 2000. 157 p.

11.   Sadekov A.A. Predprinimatelstvo i ustoychivoye razvitiye [Entrepreneurship and Sustainable Development]. Donetsk: DonGUET im. Tugan-Baranovsogo, 2002, 450 p.

12.  Toffler A. Adaptive Corporation, Publisher: Gower Pub. Co., 1985, June 13, 226 p.

13.  Hammer Michael, Champy James Reinzhiniring korporatsii: manifest revolyutsii v biznese [Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution]. Saint Petersburg: S.-Peterb. gos. Un-t, 1997, 327 p.

 

Information about the authors:

 

Shekhovtsova K. V.Postgraduate, Management and economic security department, Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, Ukraine.   shehovtsovaev@gmail.com


Full article

Category: Articles № 25 (II) / 2013 | Added by: EME (20.02.2014) | Author: EME
Views: 187 | Comments: 2 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Shopping Cart
Search
Partner journals


MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia 


Management and Economic Security Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Luhansk)


Economic Internet-Conferences

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University© 2018
Free website builderuCoz